Tuesday, 28/11/2023 - 23:57|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Tiểu Học Thị Trấn Phúc Thọ
  • Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03/11/2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ; Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19/03/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, ...
  • Thông tư liên tịch hướng dẫn tiêu chuẩn bàn ghế học sinh trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông
  • Thông tư liên tịch hướng dẫn tiêu chuẩn bàn ghế học sinh trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông
  • Ban giám hiệu nhà trường yêu cầu giáo viên tăng cường tìm hiểu thêm kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin và tài liệu để soạn giáo án Elearning.
  • Các quy định về hồ sơ tuyển sinh
  • thông báo mới
  • uyggyu