Huỳnh Thị Thanh Hoa  
       Ðịa chỉ:Tích Giang - Phúc Thọ
       Ðiện thoại:0336567690
       Chức vụ:Hiệu trưởng
   Nguyễn Thị Vân Anh  
       Ðịa chỉ:Thọ Lộc - Phúc Thọ
       Ðiện thoại:0988908464
       Chức vụ:Phó hiệu trưởng
   Nguyễn Quang Vinh  
       Ðịa chỉ:Thị trấn - Phúc Thọ
       Ðiện thoại:0979431754
       Chức vụ:GV - TPT Đội
   Hà Thị Thuận  
       Ðịa chỉ:Trạch Mỹ Lộc - Phúc Thọ
       Ðiện thoại:0388019692
       Chức vụ:GV - Tổ trưởng Tổ 1
   Khuất Thị Sâm  
       Ðịa chỉ:Thị Trấn Phúc Thọ - Phúc Thọ
       Ðiện thoại:037066018
       Chức vụ:GV - Tổ trưởng Tổ 2
   Nguyễn Thị Thức  
       Ðịa chỉ:Thị trấn - Phúc Thọ
       Ðiện thoại:0944938424
       Chức vụ:GV - Tổ trưởng Tổ 3
   Nguyễn Mạnh Hà  
       Ðịa chỉ:Thị Trấn Phúc Thọ - Phúc Thọ
       Ðiện thoại:0912335430
       Chức vụ:GV - Tổ trưởng Tổ 4
   Cao Thị Bích Duyên  
       Ðịa chỉ:Thị trấn - Phúc Thọ
       Ðiện thoại:01699944898
       Chức vụ:GV - CTCĐ - T. Tr T5
   Nguyễn Thị Châm  
       Ðịa chỉ:Long Xuyên - Phúc Thọ
       Ðiện thoại:0983412569
       Chức vụ:Giáo viên
   Đỗ Thu Huyền  
       Ðịa chỉ:Thị trấn - Phúc Thọ
       Ðiện thoại:0915883915
       Chức vụ:Giáo viên
   Nguyễn Thị Hồng Lan  
       Ðịa chỉ:Thị trấn - Phúc Thọ
       Ðiện thoại:01654497238
       Chức vụ:Giáo viên
   Hoàng Thị Thanh  
       Ðịa chỉ:Thị trấn - Phúc Thọ
       Ðiện thoại:0387386978
       Chức vụ:Giáo viên
   Nguyễn Thị Bích Huệ  
       Ðịa chỉ:Thị trấn - Phúc Thọ
       Ðiện thoại:01253273140
       Chức vụ:Giáo viên
   Nguyễn Thị Hồng  
       Ðịa chỉ:Thị trấn - Phúc Thọ
       Ðiện thoại:01233884174
       Chức vụ:Giáo viên
   Lưu Thị Thu Hường  
       Ðịa chỉ:Thị trấn - Phúc Thọ
       Ðiện thoại:01299639275
       Chức vụ:Giáo viên
   Nguyễn Thị Hồng Nga  
       Ðịa chỉ:Thị trấn - Phúc Thọ
       Ðiện thoại:0973637968
       Chức vụ:Giáo viên
   Nguyễn Thị Mai  
       Ðịa chỉ:Thị trấn - Phúc Thọ
       Ðiện thoại:01632210423
       Chức vụ:Giáo viên
   Đoàn Thị Dần  
       Ðịa chỉ:Thị trấn - Phúc Thọ
       Ðiện thoại:0915647459
       Chức vụ:Giáo viên
   Trịnh Thị Loan  
       Ðịa chỉ:Trạch Mỹ Lộc - Phúc Thọ
       Ðiện thoại: 
       Chức vụ:Giáo viên
   Hoàng Thu Hà  
       Ðịa chỉ:Thị trấn - Phúc Thọ
       Ðiện thoại:0945618688
       Chức vụ:Giáo viên
   Phùng Thị Thu Phượng  
       Ðịa chỉ:Phụng Thượng - Phúc Thọ
       Ðiện thoại:0389427315
       Chức vụ:Giáo viên Mĩ thuật
   Nguyễn Thị Thúy  
       Ðịa chỉ:Thọ Lộc- Phúc Thọ
       Ðiện thoại:01642928963
       Chức vụ:Giáo viên
   Nguyễn Thị Thanh Thủy  
       Ðịa chỉ:Thọ Lộc- Phúc Thọ
       Ðiện thoại:0385318617
       Chức vụ:Giáo viên
   Phùng Thị Ái  
       Ðịa chỉ:Thọ Lộc- Phúc Thọ
       Ðiện thoại:0972840480
       Chức vụ:Giáo viên
   Khuất Thị Mười  
       Ðịa chỉ:Võng Xuyên - Phúc Thọ
       Ðiện thoại: 
       Chức vụ:Giáo viên
   Nguyễn Thị Thuý Nga  
       Ðịa chỉ:Thị trấn - Phúc Thọ
       Ðiện thoại:0987508766
       Chức vụ:Giáo viên
   Dương Thị Quyên  
       Ðịa chỉ:Thọ Lộc- Phúc Thọ
       Ðiện thoại:0383041392
       Chức vụ:Giáo viên Âm nhạc
   Khuất Thị Hằng  
       Ðịa chỉ:Tích Giang - Phúc Thọ
       Ðiện thoại:01687874960
       Chức vụ:Giáo viên Mĩ thuật
   Trần Thị Út Nga  
       Ðịa chỉ:Phúc Hòa - Phúc Thọ
       Ðiện thoại:01672004498
       Chức vụ:Giáo viên
   Phùng Thị Thu Hương  
       Ðịa chỉ:Thị trấn Thạch Thất- Thạch Thất
       Ðiện thoại:0912843808
       Chức vụ:Giáo viên Tiếng Anh
   Đoàn Thanh Huyền  
       Ðịa chỉ:Cụm 1- Thị trấn Phúc Thọ
       Ðiện thoại:0986532489
       Chức vụ:Giáo viên
   Đỗ Mạnh Cường  
       Ðịa chỉ:Phụng Thượng - Phúc Thọ
       Ðiện thoại:016650498925
       Chức vụ:GV Thể dục
   Linh Thị Giang  
       Ðịa chỉ:Cổ Đông -Sơn Tây
       Ðiện thoại:0978211887
       Chức vụ:Giáo viên
   Nguyễn Thị Thảo  
       Ðịa chỉ:Phương Độ - Phúc Thọ
       Ðiện thoại: 
       Chức vụ:Giáo viên
   Nguyễn Thị Vân Anh  
       Ðịa chỉ:Thị trấn - Phúc Thọ
       Ðiện thoại:01677245698
       Chức vụ:Giáo viên Tiếng Anh
   Nguyễn Thị Hương  
       Ðịa chỉ:Võng Xuyên - Phúc Thọ
       Ðiện thoại:0979573869
       Chức vụ:GV Thể dục
   Đoàn Thị Thanh Tảo  
       Ðịa chỉ:Phúc Hòa - Phúc Thọ
       Ðiện thoại: 
       Chức vụ:Thư Viện
   Nguyễn Thị Hải  
       Ðịa chỉ:Tích Giang - Phúc Thọ
       Ðiện thoại:01639804079
       Chức vụ:Văn Thư
   Kiều Thị Vân  
       Ðịa chỉ:Tích Giang - Phúc Thọ
       Ðiện thoại:0984826065
       Chức vụ:Kế Toán
  Nguêến Thị Thắng  
       Ðịa chỉ:Thị trấn - Phúc Thọ
       Ðiện thoại:0365022809
       Chức vụ:Y tế học đường
   Đinh Xuân Dương  
       Ðịa chỉ:Thị trấn - Phúc Thọ
       Ðiện thoại:0966989986
       Chức vụ:Bảo vệ
   Khuất Duy Đạt  
       Ðịa chỉ:Trạch Mỹ Lộc - Phúc Thọ
       Ðiện thoại:0912315916
       Chức vụ:Bảo vệ
   Khuất Văn Nghĩa  
       Ðịa chỉ:Thị trấn - Phúc Thọ
       Ðiện thoại:0966030086
       Chức vụ:Bảo Vệ