• 4dac38e1ef3be63172338ffd45c5d76f
 • e4ce01c6844a37c7d16ee208e633e15012
 • 8bc2f9fc327293d37b6de1ee94f5f06369
 • 67442c6d2dedc7b409cef056292147f8
 • 7eef2836b4f632be9bbee0eaeaecffe9
 • 862ef634b508f67e9b6ddf4e289dda67
 • 2607a63124825b929d49964e0d6723c9
 • dcffdc692e3042cf64805e900ff3b628
 • 5a0a272e8459156ec58a1803ba10ce27
 • IMG_1905_dep_TN5da429a545397
 • 4dac38e1ef3be63172338ffd45c5d76f92
 • 41ea4867fd161257277721d26df3d46a
 • 2c68299929edcfb396fc5da42941c8c30
 • bac1f79ef6ea10b449fb5da429576a124
 • 5a0a272e8459156ec58a1803ba10ce2773
 • dda941c1a8dd4e8317cc5da942ca859d4
 • b615836a7262943ccd735da943135bd83
 • 0ab72f7cb763513d08725da943500f358
 • a2275b3fc520237e7a315da9437f75934
 • 1f9b4a781d66fb38a2775da9439064209
 • 87c5b67671c3c5b85aca544d8b6a8169
ĐC: Thị Trấn Phúc Thọ - Huyện Phúc Thọ
 • 4dac38e1ef3be63172338ffd45c5d76f
 • e4ce01c6844a37c7d16ee208e633e15012
 • 8bc2f9fc327293d37b6de1ee94f5f06369
 • 67442c6d2dedc7b409cef056292147f8
 • 7eef2836b4f632be9bbee0eaeaecffe9
 • 862ef634b508f67e9b6ddf4e289dda67
 • 2607a63124825b929d49964e0d6723c9
 • dcffdc692e3042cf64805e900ff3b628
 • 5a0a272e8459156ec58a1803ba10ce27
 • IMG_1905_dep_TN5da429a545397
 • 4dac38e1ef3be63172338ffd45c5d76f92
 • 41ea4867fd161257277721d26df3d46a
 • 2c68299929edcfb396fc5da42941c8c30
 • bac1f79ef6ea10b449fb5da429576a124
 • 5a0a272e8459156ec58a1803ba10ce2773
 • dda941c1a8dd4e8317cc5da942ca859d4
 • b615836a7262943ccd735da943135bd83
 • 0ab72f7cb763513d08725da943500f358
 • a2275b3fc520237e7a315da9437f75934
 • 1f9b4a781d66fb38a2775da9439064209
 • 87c5b67671c3c5b85aca544d8b6a8169
Hướng dẫn học bài hiệu quả trên Online Math

Học sinh 3 cấp học (từ lớp 1 đến lớp 12) dùng máy tính hoặc điện thoại thông minh truy cập trang website: http://olm.vn để học mỗi ngày. Giáo viên chủ nhiệm sẽ cung cấp Tên tài khoản và mật khẩu truy cập cho học sinh theo từng lớp. Qua các bài học trên trang olm, giáo viên chủ nhiệm sẽ kiểm tra, đánh giá hoặc hướng dẫn - trả lời cho học sinh.

Trường tiểu học Thị trấn Phúc Thọ tuyên truyền Luật giao thông và tặng mũ bảo hiểm cho học sinh lớp 1

Nhằm nâng cao ý thức pháp luật về trật tự an toàn khi tham gia giao thông, đặc biệt là việc chấp hành đội mũ bảo hiểm cho học sinh. Ngày 08/11/2019, trường Tiểu học Thị trấn Phúc Thọ phối hợp Công ty Honda tổ chức tuyên truyền luật giao thông, trao tặng mũ bảo hiểm đạt chuẩn cho học sinh lớp 1.

Thông tin mới
Thăm dò ý kiến
Thống kê truy cập
Hôm nay : 2
Năm 2020 : 1.678